Privacybeleid

Dit privacybeleid (hierna het Beleid) is van toepassing op videochat (hierna de Bijlage) https://chatusnl.com.

De nieuwste versie van dit beleid is te allen tijde beschikbaar op het volgende adres: https://chatusnl.com/privacypolicy.

1. Vrijwillige verstrekking van persoonlijke informatie

1.1. Met inbegrip van de camera, geeft u expliciet uw toestemming om uw video uit te zenden voor een onbepaald aantal gebruikers van over de hele wereld.

2. De persoonlijke informatie van gebruikers die het bedrijf verzamelt en verwerkt

2.1. Gegevens die automatisch worden verzonden via software die op het apparaat van de gebruiker is geïnstalleerd: IP-adres, informatie van cookies, informatie over een browser of ander programma waarmee de gebruiker toegang heeft tot de applicatie, datum en tijd van toegang tot uw account, adres van de gevraagde pagina.

2.2. Camera-instellingen, browser, besturingssysteem van uw apparaat.

3. Voor welke doeleinden en hoe gebruikt het bedrijf de verzamelde en verwerkte persoonlijke gegevens van gebruikers

3.1. Voor gebruikersidentificatie en gebruikersinstellingen opslaan.

3.2. Om de gebruiker van diensten te voorzien.

3.3. Om de belangen van het bedrijf en de gebruikers van de applicatie te beschermen.

3.4. Voor andere legitieme doeleinden die zijn bedoeld om de beveiliging van de toepassing en gebruikers te verbeteren en te waarborgen.

4. Verstrekking van toegang tot informatie aan derden

4.1. Behalve zoals vereist door de wet, verbindt het bedrijf zich ertoe, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker, persoonlijke gebruikersinformatie, verkeersgegevens of de inhoud van de gesprekken van de gebruiker niet te verkopen, niet uit te lenen, uit te wisselen of anderszins over te dragen aan derden.