Gebruikersovereenkomst

In de chatroom (hierna de bijlage) erkent u dat u de algemene voorwaarden van deze overeenkomst (hierna de overeenkomst) hebt bestudeerd en ermee akkoord gaat. Het feit dat u de Applicatie gebruikt, betekent uw onvoorwaardelijke acceptatie van de voorwaarden van deze Overeenkomst.

1. Communicatieregels

1.1. Met inbegrip van de camera, bevestigt u dat u al 18 jaar oud bent en dat u volgens de wetten van uw land als een volwassene wordt beschouwd.

1.2. In de chat is STRIKT VERBODEN om zich bij minderjarigen te bevinden. Chatgebruikers zijn STERK VERBODEN om porno en erotische foto- en videobeelden van minderjarigen weer te geven.

1.3. Je moet de camera naar je gezicht richten. Je gezicht moet zichtbaar zijn in een close-upcamera. Het is ZEER VERBODEN om stilstaande beelden of foto's en videobeelden via de camera te plaatsen, ook als u zelf op de foto of video bent.

1.4. In een chat is het STERK VERBODEN om de geslachtsorganen via de camera te tonen, om foto's en video's van erotische en pornografische inhoud weer te geven, zelfs als u zelf op de foto of video bent.

1.5. Het beheer van de chat volgt de gesprekken van gebruikers niet. U moet begrijpen dat sommige chatgebruikers zich met obscene aanbiedingen tot u wenden of hun geslachtsdelen via de camera kunnen laten zien. In het geval dat u van mening bent dat dit soort communicatie uw nerveuze of mentale stoornis kan inhouden, of uw religieuze opvattingen kan beledigen, is het u strikt verboden om chat te gebruiken.

2. Toepassing

2.1. U moet de Applicatie en haar services gebruiken in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving.

2.2. U stemt ermee in geen apparaten, software ten nadele van de toepassing, te gebruiken om de gebruikelijke procedure te omzeilen, niet om de standaardwerking van de toepassing te verstoren en niet te verstoren.

2.3. U gaat ermee akkoord geen actie te ondernemen die een buitensporige of onevenredig grote belasting van onze server zou veroorzaken.

2.4. U hebt niet het recht om deel te nemen aan advertenties of andere gebruikers van de Applicatie te overtuigen om producten of diensten te kopen of verkopen.

2.5. U verklaart en garandeert dat u de Applicatie niet zult gebruiken in plaatsen, landen of regio's waarin dergelijke acties zouden worden beschouwd of zouden kunnen worden beschouwd als een overtreding van enige wet, regelgeving, regel, decreet, decreet of gewoonte.

2.6. U verklaart en garandeert dat u de inhoud van persoonlijke gesprekken en andere vertrouwelijke informatie niet op internet zult opnemen en op geen enkele andere manier zult verspreiden en / of vrijgeven, als de zaak geen betrekking heeft op het plegen van een misdaad van welke aard dan ook.

2.7. U gaat ermee akkoord niet in te schrijven voor het Bedrijf, inclusief diens functionarissen en werknemers, claims of rechtszaken met betrekking tot het gebruik van de Applicatie.

3. Auteursrechtbescherming en disclaimer

3.1. Gebruikers van de Applicatie zijn niet gerechtigd auteursrechtelijk beschermd materiaal, handelsmerken of andere informatie beschermd door exclusieve rechten te kopiƫren en te publiceren, te verspreiden of op enigerlei wijze te verveelvoudigen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar of de beschikbaarheid van juridische gronden, inclusief "redelijk gebruik".

3.2. Het bedrijf, zijn functionarissen en werknemers van het bedrijf dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor het illegale gebruik door de gebruikers van de toepassing van materialen die onder intellectuele eigendomsrechten van derden vallen.

3.3. Het Bedrijf, inclusief zijn functionarissen en werknemers, is niet aansprakelijk voor onjuiste of onjuiste gegevens die zijn opgegeven door gebruikers van de Applicatie of gerelateerd aan de Applicatie, ongeacht of deze fout of onnauwkeurigheid is veroorzaakt door gebruikers, apparatuur of software die verband houden met de Applicatie of die worden gebruikt in De applicatie, evenals voor het gedrag van alle gebruikers van de applicatie online of offline.

3.4. Het Bedrijf, inclusief zijn functionarissen en werknemers, is in geen geval aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt aan de gebruiker als gevolg van het gebruik van de Applicatie en / of voor gegevens die door de Applicatiegebruikers aan elkaar zijn doorgegeven.

3.5. Het Bedrijf, inclusief zijn functionarissen en werknemers, stelt zich expliciet vrij van compensatie voor enige schade / schade die de gebruikers van de Applicatie kunnen veroorzaken / lijden. Het Bedrijf kan de ontvangst van specifieke resultaten die door gebruikers worden verwacht vanwege het gebruik van de Applicatie niet garanderen en garandeert niet.

4. Geschillenbeslechting

4.1. In geval van een geschil tussen het Bedrijf en de gebruiker zullen de Partijen alles in het werk stellen om het geschil vreedzaam op te lossen, zonder toevlucht te nemen tot geschillen.